Noteikumi & nosacījumi

Noteikumi:

Laipni lūgti vietnē www.heorshe.lv!

Šajos noteikumos izklāstīti sabiedrības „MB Baltijos urmas” tīmekļa vietnes www.heorshe.lv lietošanas nosacījumi.

Ja jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni, mēs pieņemam, ka esat piekritis šiem noteikumiem. Neturpiniet lietot vietni info@heorshe.lv, ja nepiekrītat ievērot visus šajā lapā norādītos noteikumus.

Sīkdatnes:

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai efektīvāk personalizētu jūsu tiešsaistes pieredzi. Apmeklējot tīmekļa vietni info@heorshe.lv, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Sīkdatne ir teksta datne, ko tīmekļa lapas serveris ievieto jūsu datora cietajā diskā. Sīkdatnes nevar izmantot, lai darbinātu programmas vai inficētu jūsu datoru ar vīrusu. Sīkdatnes tiek piešķirtas tieši jums, un tās var nolasīt tikai tīmekļa serveris domēnā, kas jums izsniedzis sīkdatni.

Mēs varam izmantot sīkdatnes, lai apkopotu, glabātu un izsekotu informāciju statistikas vai mārketinga nolūkos, lai pārvaldītu mūsu tīmekļa vietni. Jums ir iespēja pieņemt vai noraidīt neobligātās sīkdatnes. Ir dažas obligātās sīkdatnes, kas ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes darbībai. Šo sīkdatņu izmantošanai nav vajadzīga jūsu piekrišana, jo tās darbojas vienmēr. Ņemiet vērā, ka, pieņemot nepieciešamās sīkdatnes, jūs pieņemat arī trešo personu sīkdatnes, kas var tikt izmantotas, lietojot trešo personu sniegtos pakalpojumus, ja lietojat šādus pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, video displeja logs, ko nodrošina trešās personas un kas ir integrēts mūsu tīmekļa vietnē.

Licence:

Ja nav norādīts citādi, sabiedrībai „MB Baltijos urmas” un/vai tās licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz visu materiālu vietnē info@heorshe.lv. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir rezervētas. Jūs varat piekļūt tām vietnē info@heorshe.lv savām personīgām vajadzībām, ievērojot šajos noteikumos paredzētos ierobežojumus.

Jums nav tiesību:

Šis Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā.

Dažas šīs tīmekļa vietnes daļas lietotājiem piedāvā iespēju publicēt un apmainīties ar viedokļiem un informāciju noteiktās tīmekļa vietnes vietās. „MB Baltijos urmas” nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata komentārus pirms to publicēšanas tīmekļa vietnē. Komentāri neatspoguļo „MB Baltijos urmas”, tā pārstāvju un/vai saistīto uzņēmumu uzskatus un viedokļus. Komentāri atspoguļo tās personas uzskatus un viedokļus, kas tos publicē. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, „MB Baltijos urmas” nav atbildīga par komentāriem vai saistībām, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai ciesti, jo šajā tīmekļa vietnē izmantoti un/vai ievietoti un/vai parādījušies attiecīgi komentāri.

„MB Baltijos urmas” patur tiesības uzraudzīt visus komentārus un izņemt tos, kas var tikt uzskatīti par nepiemērotiem, aizskarošiem vai pārkāpj šos noteikumus.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

 • jums ir tiesības ievietot komentārus mūsu tīmekļa vietnē un ir visas nepieciešamās licences un esat saņēmis attiecīgo piekrišanu, lai to darītu;
 • komentāri neaizskar intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp bez ierobežojuma jebkuras trešās personas autortiesības, patentus vai preču zīmes;
 • komentāri nesatur apmelojošus, cieņu aizskarošus, apdraudošus, nepiedienīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas ir privātuma pārkāpums;
 • komentāri netiks izmantoti, lai iegūtu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai pasūtījumu, vai prezentētu komercdarbību vai nelikumīgas darbības.

Ar šo jūs piešķirat sabiedrībai „MB Baltijos urmas” neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un pilnvarot citus izmantot, reproducēt un rediģēt jebkurus jūsu komentārus visās to izpausmes formās, formātos un veidos.

Hipersaite ar mūsu saturu:

Turpmāk norādītās organizācijas ir tiesīgas izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni bez iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma:

 • valsts iestādes;
 • meklētājprogrammu īpašnieki;
 • jaunas organizācijas;
 • tiešsaistes direktoriju izplatītāji var saistīt mūsu tīmekļa vietni tādā pašā veidā, kā tie izveido hipersaites uz citu uzskaitīto uzņēmumu tīmekļa vietnēm; un
 • sistēmas mēroga akreditēti uzņēmumi, izņemot bezpeļņas organizācijas, labdarības iepirkšanās centrus un labdarības līdzekļu vākšanas grupas, kuras nodarbojas ar līdzekļu piesaisti un kurām nav tiesību izveidot hipersaiti uz mūsu tīmekļa vietni.

Šīs organizācijas drīkst izveidot saiti uz mūsu mājaslapu, publikācijām vai citu vietnes informāciju, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; b) nepatiesi nenorāda uz saistošās puses un tās produktu un/vai pakalpojumu sponsorēšanu, atbalstu vai apstiprināšanu; un c) iekļaujas saistošās puses vietnes kontekstā.

Mēs varam izskatīt un apstiprināt citus saišu veidošanas pieprasījumus no šāda veida organizācijām:

 • plaši pazīstami patērētāju un/vai darījumu informācijas avoti;
 • Dot.com kopienas vietnes;
 • asociācijas vai citas grupas, kas pārstāv labdarības organizācijas;
 • tiešsaistes direktoriju izplatītāji;
 • interneta portāli;
 • grāmatvedības, juridiskās un konsultāciju firmas;
 • izglītības iestādes un arodbiedrības.

Mēs apstiprināsim saišu veidošanas pieprasījumus no šīm organizācijām, ja izlemsim, ka: (a) saite pēc mūsu un mūsu akreditēto uzņēmumu ieskatiem nerada mums nelabvēlīgu tēlu; (b) organizācijai nav negatīvas reputācijas saskarsmē ar mums; (c) mūsu ieguvums no hipersaites redzamības kompensē plašākas informācijas par „MB Baltijos urmas” neredzamību; un d) saite ir izveidota vispārīgas resursu informācijas kontekstā.

Šīs organizācijas drīkst izveidot saites uz mūsu mājaslapu, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; b) nepatiesi nenorāda uz saistītās puses un tās produktu vai pakalpojumu sponsorēšanu, atbalstu vai apstiprināšanu; un c) iekļaujas saistošās puses vietnes kontekstā.

Ja esat kāda no 2. punktā minētajām organizācijām un vēlaties izveidot saiti uz mūsu vietni, jums par to jāinformē mūs, nosūtot e-pasta vēstuli „MB Baltijos urmas”. Iekļaujiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī savas vietnes URL, sarakstu ar visiem URL, no kuriem plānojat izveidot saiti uz mūsu vietni, kā arī sarakstu ar mūsu vietnes URL, uz kuriem vēlaties izveidot saiti. Lai saņemtu atbildi, gaidiet 2‒3 nedēļas.

Apstiprinātās organizācijas var izveidot hipersaiti uz mūsu tīmekļa vietni šādi:

 • izmantojot mūsu uzņēmuma nosaukumu;
 • izmantojot saistīto vienoto resursu vietrādi;
 • izmantojot jebkuru citu mūsu tīmekļa vietnes, ar kuru tiek veidota saite, aprakstu, kam ir jēga saistošās puses vietnes satura kontekstā un formātā.

Ja nav noslēgts preču zīmes licences līgums, saites izveidošanai nav atļauts izmantot „MB Baltijos Urmas” logotipu vai citus grafiskos elementus.

Atbildība par saturu:

Mēs neuzņemamies atbildību par saturu, kas parādās jūsu tīmekļa vietnē. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs no visām prasībām, kas izvirzītas jūsu tīmekļa vietnē. Nevienā tīmekļa vietnē nedrīkst parādīties saite, kuru varētu interpretēt kā apmelojošu, piedauzīgu vai pretlikumīgu vai kura jebkādā veidā pārkāpj vai atbalsta trešo pušu tiesību pārkāpumu.

Tiesību saglabāšana:

Mēs saglabājam tiesības pieprasīt, lai jūs noņemtu visas saites vai jebkuru konkrētu saiti uz mūsu tīmekļa vietni. Jūs pēc pieprasījuma piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz mūsu tīmekļa vietni. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā grozīt šos noteikumus un to saišu veidošanas politiku. Izveidojot pastāvīgu saiti uz mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat šiem noteikumiem un apņematies tos ievērot.

Saites noņemšana no mūsu tīmekļa vietnes:

Ja mūsu tīmekļa vietnē atrodat kādu saiti, kas jebkāda iemesla dēļ ir aizskaroša, varat jebkurā brīdī sazināties ar mums un informēt mūs par to. Mēs izskatīsim pieprasījumus noņemt saites, taču mums nav pienākuma to darīt vai sniegt atbildi tieši jums.

Mēs negarantējam, ka informācija šajā tīmekļa vietnē ir pareiza. Mēs negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti, kā arī nesolām nodrošināt, ka tīmekļa vietne ir pieejama vai tajā esošais materiāls tiek atjaunināts.

Atruna:

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs izslēdzam visus apliecinājumus, garantijas un nosacījumus, kas attiecas uz mūsu tīmekļa vietni un šīs vietnes izmantošanu. Nekas šajā atrunā:

 • neierobežo vai neizslēdz mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem;
 • neierobežo vai neizslēdz mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai nepareizas informācijas sniegšanu krāpšanas nolūkā;
 • neierobežo vai neizslēdz mūsu vai jūsu atbildību tādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem; vai
 • neizslēdz mūsu vai jūsu atbildību, kuru nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Atbildības ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti šajā sadaļā un citur šajā atrunā: (a) ir pakļauti iepriekšējā punkta prasībām; un (b) reglamentē visas saistības, kas izriet no atrunas, tostarp saistības, kas izriet no līguma, neatļautas darbības un par likumā noteiktā pienākuma pārkāpumu.

Kamēr vietne un tajā esošā informācija un pakalpojumi tiek nodrošināti bez maksas, mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu.

MB Baltijos urmas
Company code: 304602555
VAT code LT100011089015

Adress: Svitrigailos 40B, Vilnius, Lithuania
Tel.: ‎+37068731010
Email: info@luckytackle.eu